Seniorboliger


Odense Graabrødre Kloster tilbyder, iflg. fondens formål boliger til ældre under gode og trygge forhold.
For at komme i betragtning skal man være bosiddende i Fyns Stift. Kvinder skal være over 50 år og mænd over 60 år for at blive optaget i klosteret.

Klosteret har en interesseliste, som man kan lade sig skrive op på ved at sende en mail til klosterets mail-adresse og indbetale 300 kr. (gældende for 3 år) til administrationsgebyr. Indbetaling kan ske til konto i Jyske Bank 5051-1057809.
Interesselistens medlemmer vil få tilsendt oplysninger om ledige boliger i klosteret, herefter vil man kunne rekvirere et ansøgningsskema til den ledige bolig. Ansøgere vurderes i forhold til den konkrete beboersammensætning mht.. såvel helbred, alder, interesse og lignende. Anciennitet på interesselisten har også en betydning, men er ikke afgørende.

Klosterforstander Anna Marie Skovgård forestår klosterets daglige ledelse.

Træffes på telefon 66 12 16 36

E-mail: odense.graabr.kloster@mail.dk


Bor man i klosteret betyder det:

at teater, koncerthus, museer, banegård er beliggende i gåafstand -
at man træder fra sin bolig ud i byens pulserende liv

At bo i Odense Graabrødre Kloster betyder også, at man skal have lyst til at bo i middelalderlige bygninger med de fordele og ulemper dette måtte have.
Boligerne moderniseres løbende – ikke til topmoderne boliger – men til en rimelig standard – med skyldig respekt for den tradition og historie, som man også er en del af når man bor i en stiftelse.


H. C. Andersens moder boede i Doctors Boder på klosteret fra 1825 til sin død i 1833. Og for godt 300 år siden gik biskop og salmedigter Thomas Kingo rundt her i klosteret. Hvilket privilegium, at kunne færdes i en bygning , hvor man dagligt føler historiens vingesus.

Klosteret er i dag indrettet med 42 boliger. De 32 er beregnet til enlige, og er på 45-72m² . De resterende 10 er til ægtepar og er på ca. 88-123 m².

Boligerne istandsættes løbende, således at en ny beboer altid flytter ind i en nymalet og istandsat lejlighed.

Ved indflytningen betales et optagelsesgebyr. Herefter betales et månedligt boligbidrag, samt et beløb for el og varme. Der kan opnås boligsikring hos Odense Kommune efter gældende regler.

Klosteret har vaskekælder med 2 maskiner, samt tørretumbler. Tørrestue. Strygestue med rulle, strygejern og -bræt. Motionsrum med 2 cykler. Cykelskur. Mødestue med service til 24 personer. 4 gæsteværelser à 2 sovepladser. En dejlig have- med havemøbler i sommerhalvåret.

Ugentlig gymnastik/bevægelse fra september-april med uddannet leder. 6-8 årlige sammenkomster m. foredrag eller underholdning.

Klosteret har ansat en portner til vedligeholdelses arbejde. Desuden går han beboerne til hånde med småreparationer og lign.

Klostret har ansat en ”gangdame”, som passer gange, fælles arealer og gæsteværelser. 

Desuden hjælper hun beboere, som på grund af sygdom eller almindelig svækkelse ikke længere kan klare dagligdagens rutiner.

Beboerne kan – som andre borgere i Odense Kommune - få hjemmehjælp efter gældende regler.

Ønsker man at bo under trygge rammer i et uforpligtende fællesskab – men absolut privat – kan Odense Graabrødre Kloster varmt anbefales.