Velkommen til Graabrødre Klosterkirke

Graabrødre Klosterkirke er en integreret del af Graabrødre Kloster. Den nuværende kirke er indrettet i franciskanermunkenes sovesal, først under betegnelsen ”sygestuekirken” og fra 1796 alene som kirkesal. Kirken fremtræder i dag stort set, i ydre og indre, som resultat af en stor ombygning i 1873-76, ledet af arkitekt L.A.Winstrup. Bortset fra farveholdningen på inventaret som er ændret i 1973.

Indtil 1988 var kirkens officielle betegnelse: Graabrødre Hospitalskirke.

Kirken er i dag udlånt til Folkekirken, og dens indre liv varetages af Domkirken.

Henvendelse vedr. kirkelige handlinger rettes til:

Domkirkens kontor: 66 12 03 92

Tirsdag – fredag     Kl. 9 – 13
Torsdag tillige         Kl. 16 – 18
Mandag                  Lukket

Vedr. gudstjenester:
www.odensedomkirke.dk