Velkommen til Odense Graabrødre Kloster


Odense Graabrødre Kloster er en selvejende fond med biskoppen over Fyn, direktøren for Statsforvaltningen og politdirektøren over Fyn i bestyrelsen.

Klosteret er i dag indrettet med 42 boliger af varierende størrelse. Boliger kan søges af alle der er hjemmehørende i Fyns Stift.